www.sztuka-architektury.pl       Strefa użytkownika ustaw jako startową       dodaj do ulubionych      

 

szukaj w serwisie:

R E K L A M A

 
Prawo
Jak postępować, gdy dojdzie do katastrofy budowlanej?
Wybuch gazu, pożar, powódź, uszkodzenie budynku przez pojazd, czy wreszcie zaniedbania na etapie prac budowlanych a nawet błędy w dokumentacji budowlanej – to tylko przykłady przyczyn katastrof budowlanych. Jak postępować, gdy dojdzie do katastrofy? Prawo budowlane dokładnie określa zasady postępowania w takiej sytuacji.
Budowa bez pozwolenia – nowy katalog obiektów
W niedzielę, 28 czerwca br. weszła w życie długo oczekiwana nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Główne zmiany dotyczą rozszerzenia katalogu obiektów budowlanych, których budowa nie będzie już wymagała uzyskania pozwolenia na budowę.
Czy wyburzenie ściany działowej wymaga pozwolenia na budowę?
Organy administracji architektoniczno-budowlanej często kwalifikują wyburzenie ścian działowych jako prace wymagające pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Przepisy i orzecznictwo jednoznacznie wskazują jednak, iż w takich sytuacjach nie ma konieczności dopełnienia żadnych formalności.
Dom jednorodzinny na zgłoszenie
Po naszym ostatnim artykule dotyczącym trzech nowelizacji Prawa budowlanego w I kwartale 2015 roku, pojawiły się głosy, że to przysłowiowa „kiełbasa wyborcza”. Jednak za prawdziwy przedwyborczy „wurst” może być uznana nowelizacja przepisów budowlanych, która wejdzie w życie już od lipca 2015 roku.
Prawo budowlane – zmiany w I kwartale 2015 r.
W pierwszym kwartale 2015 roku zaplanowano trzy nowelizacje ustawy Prawo budowlane. Największe zmiany dotyczyć będą charakterystyki energetycznej oraz kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju. Wśród najważniejszych proponowanych zmian jest zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego, podał rząd.
Fotografie architektury
Obok najbardziej oczywistego sposobu rozpowszechniania utworów architektonicznych, a więc poprzez wybudowane obiekty, fotografia stała się głównym sposobem komunikowania tego rodzaju utworów publiczności. Na portalach internetowych poświęconych tematyce twórczości architektonicznej tworzone są olbrzymie zasoby galerii zdjęć, przedstawiających fotografie obiektów architektonicznych z całego świata. Fotografia w znaczący sposób umożliwiła zatem odbiorcom kontakt z utworami architektonicznymi, bez konieczności zapoznania się z „oryginałem” dzieła.
Wizualizacje, czyje prawa autorskie i do czego?
Wraz z rozwojem grafiki komputerowej, rozumianej jako dział informatyki zajmujący się generowaniem obrazu, wizualizacje stały się nieodłącznym elementem projektów architektonicznych. Czy jednak wizualizacja to nadal utwór architektoniczny, czy też odrębny? Czy prawa autorskie przysługują projektantowi, czy może twórcy wizualizacji? Czy rozpowszechnianie wizualizacji stanowi odrębne pole eksploatacji i czy w ogóle można stworzyć wizualizację bez zgody twórcy utworu architektonicznego?
Zmiany w Prawie Budowlanym
W ostatnich miesiącach miało miejsce kilka zmian przepisów z dziedziny prawa budowlanego. Zmianie uległa zarówno sama ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jak i przepisy około ustawowe, jednakże ściśle związane tematyką szeroko pojętego prawa budowlanego.
Projekty indywidualne vs. Projekty typowe.
Na rynku usług projektowych wykształcił się podział na tzw. projekty indywidualne i projekty typowe.
Ochrona prawnoautorska projektu koncepcyjnego – część 2
Na podstawie wstępnych rzutów, przekrojów i wizualizacji składających się na projekt koncepcyjny nie za bardzo da się wybudować przedstawiony na nich obiekt, chyba, że chodzi o naprawdę bardzo prosty obiekt. W tym celu najczęściej potrzebny jest kompletny projekt budowlany. Ten nie może ograniczać się do rysunków projektowych stworzonych na potrzeby projektu koncepcyjnego i jest dużo bardziej szczegółowy.
Ochrona prawnoautorska projektu koncepcyjnego – część 1
Utwory architektoniczne powstają w rezultacie wieloetapowego procesu tworzenia. Od wstępnej koncepcji do zrealizowanego obiektu mija często sporo czasu i sporo zmienia się najczęściej w projektowanym dziele. Prawo autorskie zaczyna działać już w momencie prac nad utworem, choćby nie został dokończony. Ma to niebagatelne znaczenie w przypadku działalności architektów i ochrony prawnoautorskiej projektów.
Synteza funkcji i formy
Widzieliście kiedyś obiekt architektoniczny, który zrobił na was wrażenie pod kątem estetyki? Na pewno tak. Nie sposób zatem próbować wykazywać, że architektura to nie jest dziedzina sztuki, która ma oddziaływać na odbiorcę, bo taką właśnie jest. Z drugiej jednak strony, inaczej niż w przypadku np. sztuk plastycznych, literackich, czy muzycznych, architektura ma spełniać również inne funkcje. Utwory architektoniczne bowiem, chyba jak żadne inne rodzaje utworów, mają charakter użytkowy.
Materiały budowlane wszystkie tylko ze znakiem CE
Już za kilka tygodni od 1 lipca wszystkie materiały budowlane obecne na rynku będą musiały posiadać oznakowanie CE. Producenci oceniają, że nowe regulacje wpłyną na bezpieczeństwo dostępnych materiałów, gdyż wyższe wymagania sprzyjają wyeliminowaniu z rynku niskiej jakości produktów. Podnoszą także odpowiedzialność producentów i importerów.
Utwór architektoniczny na nośnikach - Mnogość Corpus Mechanicum
Jeden utwór, rozumiany jako dobro niematerialne, może zostać utrwalony na wielu różnych nośnikach. Nadal będziemy mieli jednak do czynienia z jednym utworem. Fakt ten wyraźnie widać właśnie w przypadku utworów architektonicznych.
Utwór architektoniczny, czy zwykły obiekt?
Działalność architekta ograniczona jest przez różnego rodzaju aspekty techniczne, konstrukcyjne, materiałowe, czy wreszcie przez wymogi stawiane przez zamawiającego projekt, założenia konkursowe lub treść decyzji administracyjnych, np. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwoleniu na budowę. Można sobie wyobrazić sytuacje, kiedy ograniczenie projektanta będą skutkować tym, że jego działalność nie będzie charakteryzować się twórczością. Związany jest z tym problem z odróżnieniem utworu architektonicznego, chronionego prawem autorskim, od standardowej, nie objętej ochroną prawno autorską formy, powstałej w wyniku użycia powszechnie stosowanych rozwiązań konstrukcyjno-projektowych i dostosowania się do narzuconych wymogów.
Utwory urbanistyczne i architektoniczno-urbanistyczne
W zagranicznych regulacjach prawnych dotyczących praw autorskich bardzo rzadko wyodrębnia się utwór urbanistyczny, jako samodzielny przedmiot ochrony. Wynika to z powszechnego przekonania, iż działalność urbanistów stanowi rodzaj twórczości architektonicznej. Polska ustawa prawno-autorska stanowi więc swojego rodzaju wyjątek.
Potencjalny konflikt inwestora z projektantem na tle prawa autorskiego
Ciekawą kwestią jest kontynuacja prac projektowych podjęta przez innego projektanta, czy to w trakcie realizacji inwestycji, czy już wiele lat później (np. w przypadku przebudowy).
Prawa autorskie w ARCHITEKTURZE cz.2 – Potencjalny konflikt inwestora z projektantem na tle prawa autorskiego
Wybudowanie obiektu to złożony i długotrwały proces. Od projektu do obiektu upływa dużo czasu, a inwestor często zmienia zdanie co do ostatecznego kształtu powstającego budynku. Czy inwestor może żądać wprowadzenia wszelkich zmian, wedle własnego uznania? Czy może zlecić dokonanie zmian innemu projektantowi? Czy twórca może się zmianom sprzeciwić? Jak wygląda ta sprawa na gruncie prawa autorskiego? Wcześniej pisałem o zmianach na etapie projektowania, dziś o zmianach na etapie budowania.
Prawa autorskie w ARCHITEKTURZE cz.1 – Potencjalny konflikt inwestora z projektantem na tle prawa autorskiego
Kwestie związane z prawem autorskim mogą w praktyce stanowić przyczynę sporu pomiędzy projektantem, będącym twórcą utworu architektonicznego, a inwestorem, zainteresowanym uzyskaniem projektu i realizacją obiektu. Spór dotyka często prawa do integralności utworu, kiedy inwestor stara się wpłynąć na kształt projektu w stopniu, którego nie może zaakceptować projektant. Ostatnio omówiłem krótko przyczyny sporu, a także aspekt cywilistyczny. Dziś pierwsza część dotycząca praw autorskich.
Umowa o prace projektowe, a potencjalny konflikt
Kwestie związane z prawem autorskim mogą w praktyce stanowić przyczynę sporu pomiędzy projektantem, będącym twórcą utworu architektonicznego, a inwestorem, zainteresowanym uzyskaniem projektu i realizacją obiektu. Spór dotyka często prawa do integralności utworu, kiedy inwestor stara się wpłynąć na kształt projektu w stopniu, którego nie może zaakceptować projektant. Próbując jednak omówić istotę mogącego powstać na linii projektant – inwestor sporu, należy najpierw przyjrzeć się specyfice samej umowy o wykonanie dokumentacji projektowej.
Czy szkic jest utworem architektonicznym?
Charakterystyczną cechą utworów architektonicznych jest występowanie co najmniej dwóch podstawowych sposobów utrwalenia – projektu oraz obiektu. Jest to jednak spore uproszczenie, ponieważ w procesie projektowania spotkamy się z szeregiem różnych nośników utworu architektonicznego, czasem stanowiących elementy projektu, które jednak mogą i często istnieją samodzielnie poza projektem. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia interesów uprawnionego architekta.
Już to gdzieś widziałem, czyli plagiat architektoniczny
Spośród wszystkich naruszeń autorskich praw osobistych największe emocje zawsze wywołują sprawy dotyczące plagiatów, a więc naruszenia prawa do autorstwa. Plagiaty zdarzają się wszędzie, tzn. w każdej dziedzinie twórczości, a więc również w architekturze. Przywłaszczenie autorstwa cudzego projektu, bądź jego twórczego fragmentu, czasem nagłaśniane przez media, za każdym razem odbija się głośnym echem również w środowisku architektów.
Twórca utworu architektonicznego
Zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych twórca nie musi odznaczać się szczególnymi cechami, czy kwalifikacjami, żeby móc stworzyć utwór. Utwór literacki stworzyć może każdy, nie tylko zajmujący się tym zawodowo pisarz, podobnie jak rzeźby nie musi stworzyć absolwent kierunku rzeźbiarstwa na Akademii Sztuk Pięknych, ale może to zrobić jakikolwiek człowiek. Jak jest natomiast w przypadku utworów architektonicznych?
Prawo do integralności utworu architektonicznego
Problematyka związana z prawem do integralności utworu w wyjątkowo intensywny sposób uwidocznia się przy okazji utworów architektonicznych. Prawo to jest często źródłem sporów między projektantem, a inwestorem, przy okazji realizacji inwestycji, jak i między projektantem, a właścicielem obiektu, w związku z ewentualną późniejszą chęcią dokonania w obiekcie modyfikacji.
Legalizacja samowoli budowlanej
Procedura legalizacji samowoli budowlanej jest złożona i skomplikowana, jednakże postępowanie to umożliwia legalizację samowoli budowlanej, jak i zapobiega przymusowej rozbiórce danego obiektu budowlanego.
Konsekwencje rozruchu obiektu budowlanego bez uzyskania pozwolenia na użytkowanie
W praktyce zdarza się, że wykonawca obiektu budowlanego, dokonuje tzw. rozruchu obiektu, bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie. Konsekwencją powyższego jest najczęściej nałożenie na inwestora kary pieniężnej, której wysokość może być bardzo dotkliwa.
Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji o rozbiórce
Od wydanej przez organ administracyjny decyzji przysługuje stronie prawo odwołania się do organu wyższego stopnia. Zdarza się, że właściciel nieruchomości bez swojej winy uchybi terminowi do wniesienia odwołania od decyzji. Przepisy prawa przewidują w takiej sytuacji możliwość przywrócenia stronie możliwości do odwołania się od decyzji, jednakże właściciel nieruchomości musi sprostać surowym wymogom prawnym.
Dzierżawa praw autorskich – nowe możliwości w prawie autorskim?
Sądu Najwyższy w jednym ze swych ostatnich orzeczeń dotyczących praw autorskich dopuścił możliwość zawarcia umowy dzierżawy autorskich praw majątkowych. Takie rozwiązanie nie jest przewidziane wprost w ustawie prawo autorskie. Sąd dopuścił jednak stosowanie do praw autorskich umów zawartych w Kodeksie cywilnym. Co oznacza dla praktyki możliwość eksploatacji dzieł także poprzez zawieranie umów dzierżawy, obok umów licencji i przenoszenia praw autorskich?
Korzyści z pisemnej umowy o prace projektowe w zakresie Prawa Autorskiego
Aspekty prawno - autorskie przy wykonywaniu prac projektowych są pierwszoplanową kwestią zarówno dla architekta jak i inwestora. To te zagadnienia decydują o możliwym sposobie wykorzystania projektu architektonicznego. Z tego powodu uczestnicy procesu inwestycyjnego winni większe znaczenie przykładać do kwestii z tym związanych, decydować się na zawieranie umów w formie pisemnej i regulację tych kwestii w sposób jak najbardziej szczegółowy, co w praktyce zapobiega wielu sporom.
Kiedy nieruchomość jest zabytkiem
Atrakcyjna lokalizacja nieruchomości to powód do zadowolenia, ale może się wiązać z ograniczeniami w dysponowaniu swoją własnością i dodatkowymi nakładami finansowymi. Budynek lub jego otoczenie mogą być bowiem objęte ochroną konserwatora zabytków.
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Nowy moduł usprawni procesy decyzyjne dotyczące planowanych inwestycji. Produkt umożliwi jego użytkownikom dostęp do kompleksowej informacji przestrzennej o sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu terenu, o walorach gospodarczych i przyrodniczych poszczególnych jednostek terytorialnych kraju.
Zielone budownictwo wobec barier prawnych
Od 9 lipca 2013 r. każdy wybudowany budynek będzie musiał spełniać określone w dyrektywie 2010/31/UE normy dotyczące minimalnej charakterystyki energetycznej. Inwestorzy budowlani muszą już dziś uwzględnić w swoich planach rozwiązania zwiększające energooszczędność budynku.
Użytkowanie wieczyste prawem własności
Użytkowanie wieczyste jest to oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej należącej głównie do skarbu państwa osobie prywatnej lub prawnej na okres od 40 do 99 lat. Dotyczy głównie gruntów położonych w granicach miast, i do 1989 r. było praktycznie jedynym sposobem na nabycie gruntów w miastach. Pojawił się poselski projekt zniesienia użytkowania wieczystego na rzecz własności.
Zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę jest niezgodne z konstytucją.
20 kwietnia 2011 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Prezydenta RP dotyczący prawa budowlanego (zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę).
Procedura planu zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa o szczególnym znaczeniu dla środowiska architektów, inżynierów i urbanistów. Tryb jego uchwalania został zawarty w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003,Nr 80,Poz. 717), zwanej dalej ustawą. Niniejszy artykuł dotyczy procedury tworzenia tego aktu oraz wskazania jego miejsca w hierarchii aktów prawnych.
Nowelizacja ustawy o materiałach budowlanych cz. 2
Proponowane zmiany w art. 30 ustawy umożliwią przeprowadzenie czynności kontrolnych u importera, jak również wydanie decyzji o wycofaniu produktów z obrotu w przypadku, gdy producent bądź importer mają siedzibę poza terytorium RP. Uregulowanie to jest szczególnie istotne ze względu na fakt, iż dotychczas produkty sprowadzane z krajów nie należących do Unii Europejskiej, głównie z Chin, nie spełniały odpowiednich norm, natomiast dzięki bardzo niskiej cenie były popularne na rynku.
Co powinno znajdować się w umowie o prace projektowe
Bardzo często w umowach wprowadzany jest zapis dotyczący zasad odbioru projektu. Decydując się na umowne uregulowanie kwestii odbioru należy odnieść się do terminu, w jakim taki odbiór nastąpi. Najczęściej praktykowanym rozwiązaniem jest dwu lub trzytygodniowy termin biegnący od dnia zgłoszenia projektu do odbioru. Powinno ponadto zostać wskazane miejsce odbioru, ewentualnie konieczność sporządzenia protokołu odbioru. W interesie architekta zdaje się być wprowadzenie ewentualnego terminu dodatkowego na dokonanie poprawek.
Obowiązki projektanta wynikające z ustawy Prawo Budowlane
Projektant, niezależnie czy jest to architekt, nadzorca budowlany czy urbanista, objęty jest nie tylko obowiązkami wynikającymi z umowy ze zleceniodawcą, ale również innymi, określonym między innymi w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zwana dalej ustawą. Zostały one omówione w art. 20 ustawy. Przy ich realizacji projektant może korzystać z uprawnień opisanych w art. 21 ustawy.
Zmiany w ustawie o ochronie zabytków
Dnia 5 czerwca 2010 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1568) zwana w dalszej części artykułu ustawą. Powyższe zmiany mają na celu poszerzenie katalogu form ochrony zabytków. Kolejną zasadniczą zmianą wprowadzaną przez ustawę zmieniającą jest uproszczenie procedur związanych z wywozem zabytków z terytorium Polski.

<< Zaloguj się >>
 R E K L A M A

R E K L A M A

Region:
  Status zawodowy:
  Adres e-mail:
 

R E K L A M A


Kontakt
 
Strona wygenerowana w 0.714 sek.  |  design: evoStudio