www.sztuka-architektury.pl       ustaw jako startową       dodaj do ulubionych      

 

szukaj w serwisie:


Zawód architekt – czas na nowoczesność

 

Niedostosowane do dzisiejszych realiów, staromodne, cechowe myślenie o zawodach architekta i architekta wnętrz hamują rozwój obu tych dziedzin. Porzucenie cechowego podziału otwiera szansę na tożsamość zawodu określonego jedną nazwą – architekt – bez eufemizmów inżynier czy artysta - pisze prof. Jerzy Derkowski - rektor Wyższej Szkoły Projektowania w Łodzi

Izba Architektów w Polsce, w odróżnieniu od Izby Architektów w Niemczech, odmawia przyznawania uprawnień zawodowych absolwentom kierunku studiów architektury wnętrz.

Odmawiając absolwentom studiów architektury wnętrz uprawnień zawodowych, Izba Architektów nie cofnęła inżynierom architektom prawa do wykonywania zawodu architekta wnętrz. A jest to profesja, która została wpisana do klasyfikacji zawodów. Gdyby architekci wnętrz powołali Izbę Architektów Wnętrz, to w konsekwencji powinna ona odmówić przynależności do niej inżynierom architektom, a co za tym idzie wykonywania przez nich czynności zastrzeżonych dla zawodu architekta wnętrz.

Wskazane wyżej niedemokratyczne i monopolistyczne sposoby reglamentacji zawodowej po raz kolejny zmuszają do postawienia problemu spójności strukturalnej w zawodzie architekta. Wykształceni w trybie wyższych studiów zawodowych I stopnia (4 letnich) inżynierowie architekci nie znaleźli się w grupie wskazanej ostatnio do otrzymania pełnych uprawnień zawodowych. Sytuację tę, wprowadzoną ustawą o szkolnictwie wyższym, trzeba uznać za dziwną.

Uprawnienia za który tytuł?
Studia inżynierskie (I stopnia) w zakresie architektury i urbanistyki, trwające cztery lata, kończące się nadaniem tytułu inżyniera architekta, dają pełną wiedzę zawodową określoną w przepisach, tzw. „Ramach Kwalifikacji”, wraz z ujętymi w nich praktykami zawodowymi. To zapewne według twórców tych przepisów wystarczająca wiedza i umiejętności, by podjąć pracę zawodową. Studia magisterskie (II stopnia) w zakresie architektury i urbanistyki, jako studia uzupełniające, trwają jeden rok poświęcony na napisanie teoretycznej pracy magisterskiej i wykonanie projektu architektonicznego wybranego z jednej ze specjalizacji architektonicznych (w tym z możliwością z zakresu architektury wnętrz). Trudno zatem uznać, żeby jednoroczne studia magisterskie miały decydujący wpływ na uzyskanie kompetencji do zdobycia pełnych uprawnień zawodowych.

Spójność – podstawa kształcenia i pracy
Obecne w przepisach odwrócenie zasady uznawalności czteroletnich studiów zawodowych, jako niezbędnych do podjęcia pracy, na uznanie jednorocznych uzupełniających studiów magisterskich, otwierających uzyskanie pełnych uprawnień zawodowych, to jest dziwne rozwiązanie. Takie ujęcie zawodu wyklucza z niego absolwentów inżynierów architektów (studia I stopnia), wymuszając na nich konieczność podjęcia studiów magisterskich, co sprzeczne jest z koncepcją studiów zawodowych.

Studia magisterskie nie muszą być studiami obowiązkowymi w zawodzie architekta; one mogą służyć również absolwentom różnych dziedzin, np. kulturoznawstwa czy historii sztuki zainteresowanych teorią architektury jako że magister czy doktor architektury nie musi być zawodowym architektem. Powyższe potwierdza fakt, że duża część prac magisterskich realizowana jest dzisiaj w obszarze teorii czy historii architektury. Opracowania te mogą pobudzać motywacje do dalszego trybu kształcenia na studiach doktorskich.

Mimo, że ciągle utrzymuje się organizacja cechowa trybu kształcenia, podzielona na studia inżynierskie i artystyczne oraz nadawanie odrębnych tytułów zawodowych w tych specjalizacjach architektonicznych, to merytoryczny i praktyczny model kształcenia w obu tych obszarach są bardzo sobie bliskie, a na niektórych uczelniach tożsame, wyprowadzając proces edukacyjny z zasady spójności tzw. architektury „inżynieryjnej” z architekturą wnętrz, co potwierdzają prace semestralne i dyplomowe obydwu kierunków studiów.

Dalszy rozwój cywilizacyjny będzie przynosić nowe wyzwania i być może nowe specjalizacje. To jednak nie powód do tworzenia kolejnych reglamentowanych zawodów. Przesunięcie do lamusa cechowego podziału kształcenia i wykonywania zawodu architekta otwiera szansę na tożsamość tego zawodu, określonego jedną nazwą – architekt – bez eufemizmów inżynier czy artysta. Specjalności zawodowe powinny być uzyskiwane na studiach podyplomowych w myśl idei „kształcenia ustawicznego”, a tytuły zawodowe mogłyby przyjąć następujące nazwy: licencjonowany architekt, dyplomowany architekt, dyplomowany magister architekt, doktor architektury.

Niewielkie zmiany, korzyść duża, może warto się zastanowić?

prof. Jerzy Derkowski - rektor Wyższej Szkoły Projektowania w Łodzi
Komentarze:
» Kształcenie architekta wogóle
Dodaj komentarz do artykułu »

 Zawód architekt – czas na nowoczesność. Niedostosowane do dzisiejszych realiów, staromodne, cechowe myślenie o...
Izba Architektów o regulacji zawodowej. Izba Architektów RP również uważa obecną reglamentację zawodową...
Zielone budownictwo wobec barier prawnych. Od 9 lipca 2013 r. każdy wybudowany budynek...
Prawo w architekturze. Od 9 lipca 2013 r. każdy wybudowany budynek...
Lokale socjalne. Brak odpowiedniego zaplecza lokalowego spycha na margines życia...
Inteligentni i wrażliwi. Psychologowie uważają, że za sukcesy życiowe odpowiada w...
Czekanie na szczęście. Wiele biur uważa, że akwizycja nowych klientów jest...
Prowadzenie współpracowników. Kiedy pyta się kierownictwo biura o prowadzenie współpracowników,...
Co to jest QMS?. Z pracą wysokiej jakości mamy do czynienia wtedy,...
Fabryka projektów. Fabryka projektów Jak funkcjonuje pracownia Fostera? - To...
Prawo do poprawki. 11 lipca 2003 roku weszły w życie nowe...
Inspektor odpowiada. Absurdalne absurdy Polemika. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego nie zgadza...
Weryfikacja uprawnień. Procedury weryfikacji polskich uprawnień za granicą ustalane są...
Regulacje dotyczące samowoli budowlanej. Do niedawna budowanie bez pozwolenia, było procederem nagminnym,...
Regulamin nadawania uprawnień budowlanych. Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych...
Prawo budowlane. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21...
Czy architekt to przedsiębiorca ?. „Być architektem” znaczy pracować jako urzędnik w administracji...
Artyści i finansiści. Historia jest prawie zawsze taka sama. Pięciu studentów...
Projektować i budować. Od projektu do realizacji - rozmowa ze Stefanem...
215 000 kary. Samorząd Architektów naruszył prawo wprowadzając do Zasad Etyki...
Polska otwarta na architektów z Europy. Architekci, urbaniści oraz inżynierzy budownictwa z UE będą...
Nowe procedury. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowelizację ustawy o planowaniu i...
Prawo budowlane. Prawo budowlane Prawo budowlane z dnia 7 lipca...
Warunki techniczne (budynki). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim...
Prawo autorskie. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ...
Generatywna optymalizacja i problem nasłonecznienia. Poniższy tekst jest pierwszym z serii dotyczących tzw....

R E K L A M A

Region:
  Status zawodowy:
  Adres e-mail:
 

R E K L A M A


Przestrzeń złapana w sieci | Wizytówki firm | Redakcja | Reklama | Film | Konkursy SZA | Webinaria architektoniczne | Polityka cookies | Polityka prwatności | Kontakt