www.sztuka-architektury.pl       ustaw jako startową       dodaj do ulubionych      

 

szukaj w serwisie:


Izba Architektów o regulacji zawodowej

 
Izba Architektów RP również uważa obecną reglamentację zawodową za anachronizm

Artykuł, który został opublikowany w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 28 listopada br., odnoszący się do projektów rządowych według których należy znieść ograniczenia w dostępności do zawodów regulowanych, wywołał żywe reakcje w środowisku architektów. Izba Architektów RP gotowa jest do przedstawienia propozycji, które mogą być pomocne w usuwaniu barier w dostępie do zawodu.

Mnie osobiście te pomysły nie zaskakują — mówi Waldemar Jasiewicz, Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP.

IARP już 2 lata temu złożyła w tej sprawie stosowne propozycje Ministrowi Infrastruktury. Uważamy, że obecny w Polsce system nadawania uprawnień budowlanych dla architektów jest zupełnie niespójny z regulacjami unijnymi i wymaga zharmonizowania. Pragnę zastrzec, że nie ma w Unii Europejskiej kraju w którym architekt może wykonywać swój zawód w pełnym zakresie zaraz po ukończeniu studiów. W większości państw UE niezbędne jest odbycie praktyki zawodowej wraz z nałożonym przez Państwo obowiązkiem ustawicznego kształcenia zawodowego po jej zakończeniu. W krajach, gdzie liberalizm w dostępie do zawodu architekta jest najdalej posunięty, mechanizmy ochronne dla społeczeństwa wprowadziły towarzystwa ubezpieczeniowe stosując wobec niedoświadczonych młodych architektów bardzo wysokie składki ubezpieczeń OC.

W Unii Europejskiej zawód architekta został poddany szczególnym regulacjom. Minimalny okres studiów to 4 lata, który przez Parlament Europejski, prawdopodobnie już niebawem, zostanie podwyższony do lat 5. Poza tym, wydziały architektury kształcące architektów muszą uzyskać notyfikację Komisji Europejskiej, stwierdzającą, że program nauczania danego wydziału spełnia wymagania art. 46 Dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Na przykład absolwenci takich nienotyfikowanych uczelni nie mogą uzyskać automatycznego prawa wykonywania zawodu w innych państwach członkowskich Unii. Dyrektywa uznaje jedynie kilka zawodów regulowanych wobec których stosuje się specjalne wymagania, zharmonizowane kształcenie i w ślad za tym idące automatyczne uznawanie kwalifikacji. Są to: lekarze, dentyści, weterynarze, położne, farmaceuci i... architekci. Pozostałe zawody wymienione w Dyrektywie podlegają uznawaniu kwalifikacji na zasadach ogólnych. Interesującym faktem jest np. to, że wiele z tych zawodów nie ma w Europie — w odróżnieniu od Polski — statusu zawodu regulowanego. Izba Architektów RP od lat postuluje, aby zmienić filozofię prawną z wymagań na rzecz pomocy zawodowej — wskazuje Wojciech Gęsiak Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP. Naszym zdaniem należałoby się zastanowić nad zróżnicowaniem długości praktyk zawodowych w stosunku do posiadanego poziomu wykształcenia. Zamiast egzaminów na tzw. uprawnienia budowlane, można wprowadzić obowiązek ciągłego kształcenia zawodowego, wzbogacającego warsztat pracy architektów.

Wg deklaracji Prezesa Wojciecha Gęsiaka, Izba Architektów RP gotowa jest do przedstawienia zarówno dla pani Minister Barbary Kudryckiej, jak i panu Ministrowi Sławomirowi Nowakowi propozycji, które mogłyby być pomocne w usuwaniu barier w dostępie do zawodu — przy równoczesnym poszanowaniu regulacji europejskich w odniesieniu do zawodu architekta.

Żródło: Izba ArchitektówKomentarze:
» wolność i swoboda wykonywania zawodu
Dodaj komentarz do artykułu »

 Zawód architekt – czas na nowoczesność. Niedostosowane do dzisiejszych realiów, staromodne, cechowe myślenie o...
Izba Architektów o regulacji zawodowej. Izba Architektów RP również uważa obecną reglamentację zawodową...
Zielone budownictwo wobec barier prawnych. Od 9 lipca 2013 r. każdy wybudowany budynek...
Prawo w architekturze. Od 9 lipca 2013 r. każdy wybudowany budynek...
Lokale socjalne. Brak odpowiedniego zaplecza lokalowego spycha na margines życia...
Inteligentni i wrażliwi. Psychologowie uważają, że za sukcesy życiowe odpowiada w...
Czekanie na szczęście. Wiele biur uważa, że akwizycja nowych klientów jest...
Prowadzenie współpracowników. Kiedy pyta się kierownictwo biura o prowadzenie współpracowników,...
Co to jest QMS?. Z pracą wysokiej jakości mamy do czynienia wtedy,...
Fabryka projektów. Fabryka projektów Jak funkcjonuje pracownia Fostera? - To...
Prawo do poprawki. 11 lipca 2003 roku weszły w życie nowe...
Inspektor odpowiada. Absurdalne absurdy Polemika. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego nie zgadza...
Weryfikacja uprawnień. Procedury weryfikacji polskich uprawnień za granicą ustalane są...
Regulacje dotyczące samowoli budowlanej. Do niedawna budowanie bez pozwolenia, było procederem nagminnym,...
Regulamin nadawania uprawnień budowlanych. Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych...
Prawo budowlane. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21...
Czy architekt to przedsiębiorca ?. „Być architektem” znaczy pracować jako urzędnik w administracji...
Artyści i finansiści. Historia jest prawie zawsze taka sama. Pięciu studentów...
Projektować i budować. Od projektu do realizacji - rozmowa ze Stefanem...
215 000 kary. Samorząd Architektów naruszył prawo wprowadzając do Zasad Etyki...
Polska otwarta na architektów z Europy. Architekci, urbaniści oraz inżynierzy budownictwa z UE będą...
Nowe procedury. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowelizację ustawy o planowaniu i...
Prawo budowlane. Prawo budowlane Prawo budowlane z dnia 7 lipca...
Warunki techniczne (budynki). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim...
Prawo autorskie. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ...
Generatywna optymalizacja i problem nasłonecznienia. Poniższy tekst jest pierwszym z serii dotyczących tzw....

R E K L A M A

Region:
  Status zawodowy:
  Adres e-mail:
 

R E K L A M A


Przestrzeń złapana w sieci | Wizytówki firm | Redakcja | Reklama | Film | Konkursy SZA | Webinaria architektoniczne | Polityka cookies | Polityka prwatności | Kontakt