www.sztuka-architektury.pl       ustaw jako startową       dodaj do ulubionych      

 

szukaj w serwisie:


»

Konkursy organizowane przez Grupę Sztuka Architektury

 

Zasady konkursu "Łeb Architektury"

1. Udostępnij post o konkursie swoim znajomym

2. Skomentuj przynajmniej jeden post dodany na profilu SZA, SZW, SZK od poniedziałku do środy do godz.15:00 (im bardziej kreatywny i pomysłowy komentarz tym większa szansa na przejście dalej.)

3. Spośród wszystkich komentarzy wybierzemy 5 najciekawszych.

4. Od tej chwili to Wy decydujecie. W czwartek o godzinie 9:30 rozpoczyna się głosowanie w formie ankiety na najlepszy komentarz spośród 5 wybranych przez redakcję.

5. Głosownie trwa do piątku do godziny 15:00.

6. Wyniki konkursu - około godziny 16:00 w piątek - najlepszy/najciekawszy komentarz z największą liczbą głosów wygrywa płytę z filmem o architekturze oraz tytuł "Łeb architektury".

7. UWAGA! Uczestnik może komentować każdy post, który pojawi się w trakcie trwania konkursu. Zabrania się edycji komentarzy.

Nagrody dla osób biorących udział w konkursie "Łeb Architektury" na wortalu:

sztuka-architektury.pl
BUDOWANIE OGÓRKA (Building the Gherkin) (Szwajcaria 2005 (90’)
Reż. Mirjam von Arx, architekt: Norman Foster
Film „Budowanie ogórka” jest poświęcony kulisom budowy słynnego biurowca firmy Swiss Re w centrum Londynu. Film został zrealizowany w charakterystycznym dla brytyjskich dokumentów stylu - ludzie i ich praca od kuchni. Główną postacią filmu jest brytyjski architekt Norman Foster – ikona współczesnej architektury komercyjnej. Projekcja będzie pretekstem do dyskusji na temat wpływu logiki mediów na architekturę i jej „tabloidyzacji”, feudalnej struktury wielkich biur architektonicznych, komercyjnego wymiaru architektury współczesnej i budowaniu współczesnych ikon architektonicznych.

sztuka-wnetrza.pl
DZIENNIK EKSCENTRYCZNEGO ARCHITEKTA (Philip Johnson: Diary of An Eccetric Architekt) USA 1997 (55’)
Reż. Barbara Wolf, architekt: Philip Johnson
Film "Dziennik ekscentrycznego architekta" opowiada o Philipie Johnsonie - architekcie, który z jednej strony zaszczepił ruch modernistyczny na terenie Stanów Zjednoczonych,
a z drugiej stworzył krytykowany styl międzynarodowy. Będąc chodzącą historią architektury światowej, ale także egocentrykiem, dla którego architektura była przede wszystkim odskocznią do kariery. Film przedstawia także ideowe podstawy odejścia od modernizmu oraz motywy kierujące twórcami architektury rzeźbiarskiej.

sztuka-krajobrazu.pl
MIASTO MARZEŃ (City of Dreams) USA 2005 (55’)
Reż. Ruby Ofori, Edward Scott, architekt: Naigzy Gebremedhin
Naigzy Gebremedhin opowiada o swoim ulubionym, słynnym, afrykańskim mieście Asmara, wybudowanym w latach 1935 - 1941 roku ubiegłego wieku na terenie Erytrei przez włoskich kolonizatorów. Asmara jest jedynym zespołem urbanistycznym na świecie, który został konsekwentnie zbudowany w stylu Art Deco, Novocento i modernizmu. Z tego powodu Asmara nazywana jest też „Frozen City”. Jej architektura była zainspirowana marzeniem Mussoliniego o wykreowaniu rzymskiego imperium w Afryce, ale w istocie efekt wyszedł zupełnie inny.

Regulamin konkursu "Łeb Architektury"
§ 1. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą: „Łeb Architektury”, zwanego dalej Konkursem, jest Grupa Sztuka-Architektury, ul. Andersa 13, 00-159 Warszawazwana dalej “Organizatorem”.

§2. CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs rozpocznie się w dniu 09.09.2013r. i potrwa do 27.09.2013r.
2. Konkurs składa się z 5ciu co tydzień powtarzających się etapów:
a. Uczestnicy Udostępniają konkurs znajomym
b. Uczestnicy konkursu umieszczają swoje komentarze (od poniedziałku do środy) pod postami publikowanymi na fanpage’u:
https://www.facebook.com/sztuka.architektury;

https://www.facebook.com/sztuka.wnetrza1?ref=ts&;fref=ts ;
https://www.facebook.com/sztuka.wnetrza?fref=ts
https://www.facebook.com/SztukaKrajobrazu?fref=ts
c. Organizator konkursu wybiera 5 najciekawszych komentarzy.
d. Uczestnicy konkursu poprzez wypełnienie ankiety na facebook’u zadecydują o wyborze najlepszego spośród 5 wcześniej wybranych komentarzy (od czwartku do piątku).
e. Ogłoszenie wyników przeprowadzonego konkursu (piątek).

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest kliknięcie przycisku "Lubię to" na fanpage’u: Sztuka-Architektury.pl, sztuka-wnetrza-pl, sztuka-krajobrazu.pl udostępnienie na swojej tablicy informacji o Konkursie oraz napisanie ciekawego komentarza do postów publikowanych przez redakcję.
2. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że posiada autorskie prawa osobiste i majątkowe do zamieszczonego przez niego komentarza, oraz że komentarz ten nie był publikowany ani udostępniany w żadnej innej formie na forum publicznym.
3. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych w celu realizacji postanowień określonych Regulaminem Konkursu.
4. Udział w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminem.

§ 4. NAGRODY
1. Raz na tydzień jury wybiera 5 najciekawszych komentarzy ze funpage‘u SZW, SZW oraz SZK, następnie użytkownicy głosują na zwycięzcę konkursu, który otrzymuje nagrodę w postaci filmu o tematyce architektonicznej.
2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagród przyznanych w Konkursie na jej ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe.

3. Szczegółowy opis nagród znajduje się powyżej.

§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Spośród pięciu najciekawszych komentarzy umieszczonych na każdym funpage’u SZA, SZW, SZK wybranych przez Organizatora, autor komentarza, który otrzyma największą ilość głosów od użytkownik ów w ankiecie przeprowadzonej na facebook’u wygrywa płytę z filmem o architekturze.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybrania 5 najciekawszych komentarzy w przypadku niespełnienia przez żadnego z uczestników warunków, o których mowa w § 3 ust.1.

§ 6. OGŁASZANIE WYNIKÓW KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRÓD
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi po zakończeniu poszczególnych etapów poprzez zamieszczenie na profilu Facebook SZA, SZW, SZK Organizatora, imienia oraz nazwiska zwycięzcy.
2. Niezależnie od ogłoszenia wyników Konkursu w sposób podany w ust. 1 powyżej, zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o przyznaniu mu nagrody w formie wiadomości mailowej.
3. W terminie 5 dni od ogłoszenia wyników poszczególnych etapów Konkursu Organizator wyśle za pośrednictwem poczty, kuriera lub własnych dostawców nagrodęprzyznaną zwycięzcy.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty i podmiotów świadczących usługi kurierskie.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać do Organizatora w formie pisemnej – listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w biurze Organizatora do 31.10.2013r.
2. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna zawierać dane i dokładny adres reklamującego, jak również opis i przyczyny reklamacji.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję, w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Komisji reklamujący zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
3. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
4. ,,Ta promocja nie jest sponsorowana, administrowana, ani zorganizowana przez Facebook. Dołączając do konkursu przekazujesz swoje prywatne informacje organizatorowi. Informacje te zostaną wykorzystane tylko do celów promocyjnych konkursu.”
Komentarze:
Dodaj komentarz do artykułu »

 Wnętrze z wyobraźnią. ...

R E K L A M A

Region:
  Status zawodowy:
  Adres e-mail:
 

R E K L A M A


Przestrzeń złapana w sieci | Wizytówki firm | Redakcja | Reklama | Film | Konkursy SZA | Webinaria architektoniczne | Polityka cookies | Polityka prwatności | Kontakt