www.sztuka-architektury.pl       ustaw jako startową       dodaj do ulubionych      

 

szukaj w serwisie:Konkurs o stypendium dla kandydatów na studia architektoniczne – B6 16.09.16

 

Konkurs o Stypendium dla kandydatów na studia architektoniczne - B6

Organizator konkursu
Fundacja im. Karoliny Pacholewicz, z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Warszauera 3/34, 31-057 Kraków

Warunki uczestnictwa
1. W kategorii „Gimnazjum” Konkursu uczestniczyć może każdy uczeń, uczęszczający lub promowany do klas 1 – 3 gimnazjum.
2. W kategorii „Szkoła średnia” Konkursu uczestniczyć może każdy uczeń uczęszczający lub promowany do liceum lub technikum.
3. Czasem rozstrzygającym o przydzieleniu do kategorii Konkursu jest dzień rozstrzygnięcia Konkursu (określony w Harmonogramie).
4. Organizator dopuszcza do udziału w kategorii „Szkoła średnia” także wszystkich zainteresowanych, którzy nie ukończyli 21 lat, a wykazują się zdanym egzaminem maturalnym.
5. W przypadku, gdy uczestnik Konkursu jest niepełnoletni lub jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych, jego przedstawiciel ustawowy powinien wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo w Konkursie oraz akceptację Regulaminu na karcie identyfikacyjnej pod rygorem niezakwalifikowania uczestnika do Konkursu. Powyższa zgoda powinna zostać dostarczona Organizatorowi najpóźniej z dniem określonym w Harmonogramie.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału najbliżsi członkowie rodzin Organizatora, członków Sądu Konkursowego, ani innych osób, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu. Za członków rodzin w rozumieniu Regulaminu uważa się: zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także pozostające w związkach partnerskich z tymi osobami.
7. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace plastyczne wykonane samodzielnie przez uczestnika np.: rysunki, prace malarskie i graficzne (odręczne i komputerowe), fotografie oraz rzeźby, modele i inne formy przestrzenne („Praca Konkursowa”).
8. Nie dopuszcza się prac zbiorowego autorstwa.

Sąd konkursowy
Prezes Fundacji bądź osoba przez niego wyznaczona,
Dwaj członkowie wyznaczeni przez Szkołę ,
Reprezentant środowisk twórczych, architektów lub artystów, powołany przez Organizatora.

Nagroda
Nagrodą w Konkursie jest stypendium realizowane w formie nieodpłatnego kursu rysunku, prowadzonego w Szkole w roku szkolnym rozpoczynającym się w roku kalendarzowym rozstrzygnięcia Konkursu („Stypendium”). Zajęcia kursu rysunku w ramach Stypendium odbywają się od września do maja.

Terminy
Datą ogłoszenia II edycji konkursu jest 1 sierpnia 2016 r.
Termin nadsyłania pytań dotyczących konkursu upływa 10 września 2016 r.
Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 16 września 2016 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa 22 września 2016 r.
Termin ogłoszenia wyników upływa 23 września 2016 r.
Nieprzekraczalny termin rozpoczęcia kursu będącego przedmiotem stypendium upływa 30 września 2016 r.

Więcej na: fundacjakaroliny.pl/pl/index.php/stypendium-b6
Komentarze:
Dodaj komentarz do artykułu »

 Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej ścieżki edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym 31.05.17. Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pod nazwą: „Ścieżka...
Rewitalizacja w Gdyni: konkurs dla architektów na zagospodarowanie przestrzeni wspólnych 06.06.17. Pierwszy z konkursów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji...
Kopernik buduje - konkurs dla architektów. KOPERNIK BUDUJE Centrum Nauki Kopernik rozszerza swoją działalność...
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i placu Jana Metziga w Lesznie oraz powiązań funkcjonalno – przestrzennych pomiędzy nimi 31.08.17. Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i...
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli 16.05.17. Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji Placu...
Konkurs na „Opracowanie koncepcji architektonicznej rewaloryzacji i zmiany sposobu użytkowania Domu Zdrojowego w Gdańsku – Brzeźnie 31.05.17. Konkurs na „Opracowanie koncepcji architektonicznej rewaloryzacji i zmiany...
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Pawilonu Centrum Edukacji Artystycznej przy ulicy gen. J. Hallera w Rybniku 30.05.17. Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Pawilonu Centrum Edukacji...
Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na rewitalizację Zagórza w Rumi 12.05.17. Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na rewitalizację Zagórza w Rumi...
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 przy ulicy Zabłocie 20-22 w Krakowie 08.05.17. Urząd Miasta Krakowa we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów...
Wygraj podwójne zaproszenie na Galę Plebiscytu Polska Architektura XXL 2016! 20.03.17. Wygraj podwójne zaproszenie na Gale Plebiscytu Polska Architektura...
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla Zadania: „Pawilon Wielkopolskiego Muzeum Motoryzacji na terenie Narodowego Muzeum Rolnictwa w Szreniawie” 28.04.17. Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla Zadania: „Pawilon...
Arsenał Kultury konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję przebudowy wraz z rozbudową budynku przy ul. Wełniany Rynek 18 w Gorzowie Wielkopolskim 06.06.17. Arsenał Kultury konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję przebudowy wraz...
Konkurs o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego 30.06.17. 10 lutego 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa...
Konkurs o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania . Ogłoszenie o rozpoczęciu 45. edycji Konkursu o Nagrodę...
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku Centrum STOS 12.05.17. Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku Centrum STOS...
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 03.07.17. Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i...
Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni przed dworcem PKP - ul. 3 Maja” w Sosnowcu 10.05.17. Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania „Zagospodarowanie...
Konkurs architektoniczny na koncepcję ulic Krętej i Podgórnej w Tczewie 20.03.17. Konkurs na opracowanie „Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania...
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej centrum wsparcia mieszkańców z obszaru rewitalizacji (cwmor) wraz z zagospodarowaniem terenu 06.03.17. Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej centrum wsparcia mieszkańców...
Stypendium SARP Kraków im.prof. Bohdana Lisowskiego 31.03.17. Stypendium Twórcze SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego...
Konkurs na poidełko dla Warszawy 07.04.17. Konkurs na poidełko dla Warszawy - na stołecznych...
Konkurs SARP – Osiedle Ozon Kraków 24.03.17. Zarząd Ozon Megapolis Sp. z o.o. Sp. k....
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) w Szczecinie - Podjuchach 28.03.17. Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Centrum...
Dyplom Roku 2017 Doroczna Nagroda SARP im. Z. Zawistowskiego 13.02.17. Zarząd Główny SARP ogłosił kolejną edycję Konkursu o...
Konkurs na projekt kolejnego odcinka bulwarów wiślanych 15.05.17. Rozpoczął się konkurs, którego celem jest wyłonienie projektanta...
Międzynarodowy konkurs architektoniczny Bandirma Park Competition 24.02.17. Konkurs na koncepcję nowego, dużego parku miejskiego w...
Konkurs studencki STAROŚĆ MILLENIALSÓW. MIASTO 2060 25.01.17. Kiedy jesteś piękny i młody i poruszasz się...
Rusza kolejna odsłona konkursu „Miedź w Architekturze” 30.04.17. Już po raz 18. zgłaszać można projekty architektoniczne...
Konkurs SARP – Schody ul. Śliska Kraków. Konkurs UMK i SARP – opracowanie koncepcji przebudowy...
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej mostu pieszo–rowerowego przez Wisłę 08.05.17. Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej mostu pieszo–rowerowego...

R E K L A M A

Region:
  Status zawodowy:
  Adres e-mail:
 

R E K L A M A


Przestrzeń złapana w sieci | Wizytówki firm | Redakcja | Reklama | Film | Konkursy SZA | Webinaria architektoniczne | Polityka cookies | Polityka prwatności | Kontakt