www.sztuka-architektury.pl       ustaw jako startową       dodaj do ulubionych      

 

szukaj w serwisie:Dyplom Roku 2017 Doroczna Nagroda SARP im. Z. Zawistowskiego 13.02.17

 

Zarząd Główny SARP ogłosił kolejną edycję Konkursu o DOROCZNĄ NAGRODĘ STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH SARP im. ZBYSZKA ZAWISTOWSKIEGO - DYPLOM ROKU 2017. Tegoroczna rywalizacja odbędzie się w dniach 31 marca - 01 kwietnia 2017 roku w Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5 we Wrocławiu.

Organizator
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu, ul. Rynek - Ratusz 25, III p., 50-101 Wrocław

Zasady konkursu
Konkurs Dyplom Roku jest konkursem, składającym się z 3 etapów:

Etap 1 - Komisja Kwalifikacyjna powołana w oddziałach SARP sporządza listy prac Nominowanych w oddziałach spośród prac zgłoszonych do KK na podstawie skrótowych opracowań - prezentacj i autorskiej prac zgłoszonych do Konkursu zawierającej wyselekcjonowany materiał pracy dyplomowej, obejmujący najistotniejsze jej aspekty (maksymalnie 2 plansze oraz opis w pliku o pojemności nie większym niż 1MB). Po prezentacji prac Nominowanych (z udziałem autorów) KK podejmuje decyzję o skierowaniu wybranych prac do Etapu 2.

Etap 2 - Sąd Konkursowy powołany przez ZG wybiera 25 prac spośród prac zakwalifikowanych przez KK w oddziałach na podstawie przesłanych skrótowych opracowań. W uzasadnionych przypadkach Sąd Konkursowy może poprosić o dodatkowe informacje dotyczące pracy dyplomowej.

Etap 3 - Sąd Konkursowy, po prezentacjach autorskich, dokonuje wyboru Nagrody oraz Wyróżnień regulaminowych.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe, magisterskie, wykonane na uczelni w ramach kształcenia skutkującego nadaniem dyplomu architekta, w roku akademickim poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu, które uzyskały pozytywną opinię Komisji Dyplomowej danego Wydziału Architektury

Tematem zgłoszonej pracy winno być zadanie projektowe opracowane przez jednego dyplomanta. Zgłaszanie prac wykonanych przez zespół autorski dyplomantów dopuszcza się warunkowo w uzasadnionych przypadkach.

O Nagrodę mogą ubiegać się prace nominowane przez Komisje Kwalifikacyjne.

Warunkiem udziału w Etapie 2 i 3 Konkursu jest złożenie oświadczenia przez dyplomanta, na Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa, potwierdzające jego udział w dalszej części procedury konkursowej.

Kryteria oceny
Głównym kryterium oceny prac dyplomowych zgłaszanych do Nagr
ody są wybitne wartości architektoniczne i urbanistyczne projektu oraz ich znaczenie w procesie przestrzennego kształtowania środowiska życia człowieka. Elementy te oceniane będą
pod kątem wartości przestrzennych i plastycznych pracy, jej wartości ideowej,relacji i wpływu na kształtowanie otoczenia a także nowatorstwo i poziom techniczny prezentowanych rozwiązań. Pod uwagę wzięte będą również rozwiązania w zakresie
zagadnień ekologicznych i energetycznych projektowanego obiektu.

Sąd konkursowy
Sąd Konkursowy, do oceny prac konkursowych w Etapie 2 i 3
powołuje Zarząd Główny SARP. ZG SARP powołuje także
Sekretarza Organizacyjnego Sądu.

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:
- Prezes lub Wiceprezes ZG SARP, pełniący funkcję przewodniczącego i kierujący pracami Sądu;
- Sędzia referent;
- Sędziowie konkursowi SARP, w liczbie po jednym z każdego oddziału SARP, na którego terenie znajduje się uczelnia, powoływani każdorazowo przez właściwy Zarząd
Oddziału SARP

Terminy
09.01.2017 - Rozpoczęcie Etapu 1 konkursu - Powołanie Komisji Kwalifikacyjnych na wydziałach Architektury
16.01.2017 - Zakończenie zadawania pytań do organizatorów konkursu
20.01.2017 - Udzielenie odpowiedzi na pytania. Zakończenie zgłaszania do Komisji Kwalifikacyjnych kandydatur do konkursu na ręce sekretarza KK
13.02.2017 - Zakończenie Etapu 1
17.02.2017 - Wysłanie informacji o wynikach Etapu 1 na ręce sekretarza Sądu Konkursowego
20.02.2017 - Rozpoczęcie Etapu 2 – obrady Sadu konkursowego
10.03.2017 - Zakończenie Etapu 2. Podanie informacji o zakwalifikowanych pracach do Etapu 3
13.03.2017 - Zawiadomienie właściwych wydziałów Architektury o zakwalifikowanych dyplomantach do Etapu 3
27.03.2017 - Dostarczenie wysłanych przez WA prac dyplomowych zakwalifikowanych dyplomantów
31.03.2017 - Zakończenie Etapu 3
Prezentacja prac dyplomowych 25 uczestników Etapu 3 konkursu
w Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5,
01.04.2017 - Uroczystość wręczania nagród i wyróżnień Laureatom
konkursu Dyplom Roku 2017 w Muzeum Architektury we Wrocławiu,

Więcej na: wroclaw.sarp.org.pl
Komentarze:
Dodaj komentarz do artykułu »

 Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej ścieżki edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym 31.05.17. Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pod nazwą: „Ścieżka...
Rewitalizacja w Gdyni: konkurs dla architektów na zagospodarowanie przestrzeni wspólnych 06.06.17. Pierwszy z konkursów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji...
Kopernik buduje - konkurs dla architektów. KOPERNIK BUDUJE Centrum Nauki Kopernik rozszerza swoją działalność...
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i placu Jana Metziga w Lesznie oraz powiązań funkcjonalno – przestrzennych pomiędzy nimi 31.08.17. Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i...
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli 16.05.17. Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji Placu...
Konkurs na „Opracowanie koncepcji architektonicznej rewaloryzacji i zmiany sposobu użytkowania Domu Zdrojowego w Gdańsku – Brzeźnie 31.05.17. Konkurs na „Opracowanie koncepcji architektonicznej rewaloryzacji i zmiany...
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Pawilonu Centrum Edukacji Artystycznej przy ulicy gen. J. Hallera w Rybniku 30.05.17. Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Pawilonu Centrum Edukacji...
Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na rewitalizację Zagórza w Rumi 12.05.17. Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na rewitalizację Zagórza w Rumi...
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 przy ulicy Zabłocie 20-22 w Krakowie 08.05.17. Urząd Miasta Krakowa we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów...
Wygraj podwójne zaproszenie na Galę Plebiscytu Polska Architektura XXL 2016! 20.03.17. Wygraj podwójne zaproszenie na Gale Plebiscytu Polska Architektura...
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla Zadania: „Pawilon Wielkopolskiego Muzeum Motoryzacji na terenie Narodowego Muzeum Rolnictwa w Szreniawie” 28.04.17. Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla Zadania: „Pawilon...
Arsenał Kultury konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję przebudowy wraz z rozbudową budynku przy ul. Wełniany Rynek 18 w Gorzowie Wielkopolskim 06.06.17. Arsenał Kultury konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję przebudowy wraz...
Konkurs o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego 30.06.17. 10 lutego 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa...
Konkurs o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania . Ogłoszenie o rozpoczęciu 45. edycji Konkursu o Nagrodę...
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku Centrum STOS 12.05.17. Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku Centrum STOS...
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 03.07.17. Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i...
Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni przed dworcem PKP - ul. 3 Maja” w Sosnowcu 10.05.17. Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania „Zagospodarowanie...
Konkurs architektoniczny na koncepcję ulic Krętej i Podgórnej w Tczewie 20.03.17. Konkurs na opracowanie „Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania...
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej centrum wsparcia mieszkańców z obszaru rewitalizacji (cwmor) wraz z zagospodarowaniem terenu 06.03.17. Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej centrum wsparcia mieszkańców...
Stypendium SARP Kraków im.prof. Bohdana Lisowskiego 31.03.17. Stypendium Twórcze SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego...
Konkurs na poidełko dla Warszawy 07.04.17. Konkurs na poidełko dla Warszawy - na stołecznych...
Konkurs SARP – Osiedle Ozon Kraków 24.03.17. Zarząd Ozon Megapolis Sp. z o.o. Sp. k....
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) w Szczecinie - Podjuchach 28.03.17. Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Centrum...
Dyplom Roku 2017 Doroczna Nagroda SARP im. Z. Zawistowskiego 13.02.17. Zarząd Główny SARP ogłosił kolejną edycję Konkursu o...
Konkurs na projekt kolejnego odcinka bulwarów wiślanych 15.05.17. Rozpoczął się konkurs, którego celem jest wyłonienie projektanta...
Międzynarodowy konkurs architektoniczny Bandirma Park Competition 24.02.17. Konkurs na koncepcję nowego, dużego parku miejskiego w...
Konkurs studencki STAROŚĆ MILLENIALSÓW. MIASTO 2060 25.01.17. Kiedy jesteś piękny i młody i poruszasz się...
Rusza kolejna odsłona konkursu „Miedź w Architekturze” 30.04.17. Już po raz 18. zgłaszać można projekty architektoniczne...
Konkurs SARP – Schody ul. Śliska Kraków. Konkurs UMK i SARP – opracowanie koncepcji przebudowy...
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej mostu pieszo–rowerowego przez Wisłę 08.05.17. Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej mostu pieszo–rowerowego...

R E K L A M A

Region:
  Status zawodowy:
  Adres e-mail:
 

R E K L A M A


Przestrzeń złapana w sieci | Wizytówki firm | Redakcja | Reklama | Film | Konkursy SZA | Webinaria architektoniczne | Polityka cookies | Polityka prwatności | Kontakt