www.sztuka-architektury.pl       ustaw jako startową       dodaj do ulubionych      

 

szukaj w serwisie:


Weryfikacja uprawnień

 
Procedury weryfikacji polskich uprawnień za granicą ustalane są na poziomie narodowym przez odpowiednie instytucje w krajach docelowych. W celu zapoznania się tym procedurami, należy skontaktować się z izbą architektów wybranego kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Austria: Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten BAIK
office@arching.at
Belgia: Conseil National de l’Ordre des Architectes CNOA
conseil.national@OrdredesArchitectes.be
Cypr: Cyprus Architects Association CAA cyprus.architects.association@cytanet.com.cy
Czechy: Czech Chamber of Architects CKA cka@cka.cc
Dania: Akademisk Arkitektforening AA info@danskeark.org
Estonia: The Union of Estonian Architects UEA ealiit@online.ee
Finlandia: Finnish Association of Architects SAFA safa@safa.fi
Francja: Conseil National de l’Ordre des Architectes CNOA internat@cnoa.com
Grecja: Association des Architectes Diplomés SADAS sadas-pea@tee.gr
Hiszpania: Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de Espana CSCAE
consejo.internacional@arquinex.es
Holandia: Bond van Nederlandse Architecten BNA bvisser@bna.nl
Irlandia: Royal Institute of the Architects of Ireland RIAI info@riai.ie
Litwa: Architects Association of Lithuania AAL architektu.sajunga@takas.lt
Luksemburg: Ordre des Architectes et Ingénieurs Conseils de Luxembourg OAI oai@oai.lu
Łotwa: The Latvia Association of Architects - LAA latarch@latnet.lv
Malta: Kamra tal-Periti KTP mfpb@maltanet.net
Niemcy: Bundesarchitektenkammer BAK info@bak.de
Portugalia: Ordem Dos Arquitectos - OA ri@ordemdosarquitectos.pt
Słowacja: Slovak Chamber of Architects SKA komarch@komarch.sk
Słowenia: Chamber of Architecture and Spatial Planning of Slovenia ZAPS
zaps@zaps.si
Szwecja: Sveriges Arkitekter SA kansli@arkitekt.se
Węgry: Chamber of Hungarian Architects CHA teampannon@teampannon.hu
Wielka Brytania: Architect's Registration Board ARB info@arb.org.uk
Włochy: Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori CNAPPC esteri.cna@archiworld.it

Wraz z innymi dokumentami, architekt starający się o uznanie uprawnień w innych krajach Unii Europejskiej musi przedstawić zaświadczenie o zgodności dyplomu polskiej uczelni z wymienionymi w dyrektywie w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta (85/384/EWG). Zaświadczenie takie jest wydawane przez Naczelnika Wydziału w Departamencie Architektury i Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury, Pana arch. Andrzeja Kobyleckiego, po uprzednim potwierdzeniu autentyczności dyplomu przez Panią Katarzynę Sobiecką, Głównego Specjalistę Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Edukacji i Sportu. Prosimy o kontakt z ww. osobami w celu umówienia się na spotkanie, pod następującymi numerami telefonu:

Pan arch. Andrzej Kobylecki – (0-22) 661 80 69
Pani Katarzyna Sobiecka – (0-22) 318 98 31Komentarze:
Dodaj komentarz do artykułu »

 Zawód architekt – czas na nowoczesność. Niedostosowane do dzisiejszych realiów, staromodne, cechowe myślenie o...
Izba Architektów o regulacji zawodowej. Izba Architektów RP również uważa obecną reglamentację zawodową...
Zielone budownictwo wobec barier prawnych. Od 9 lipca 2013 r. każdy wybudowany budynek...
Prawo w architekturze. Od 9 lipca 2013 r. każdy wybudowany budynek...
Lokale socjalne. Brak odpowiedniego zaplecza lokalowego spycha na margines życia...
Inteligentni i wrażliwi. Psychologowie uważają, że za sukcesy życiowe odpowiada w...
Czekanie na szczęście. Wiele biur uważa, że akwizycja nowych klientów jest...
Prowadzenie współpracowników. Kiedy pyta się kierownictwo biura o prowadzenie współpracowników,...
Co to jest QMS?. Z pracą wysokiej jakości mamy do czynienia wtedy,...
Fabryka projektów. Fabryka projektów Jak funkcjonuje pracownia Fostera? - To...
Prawo do poprawki. 11 lipca 2003 roku weszły w życie nowe...
Inspektor odpowiada. Absurdalne absurdy Polemika. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego nie zgadza...
Weryfikacja uprawnień. Procedury weryfikacji polskich uprawnień za granicą ustalane są...
Regulacje dotyczące samowoli budowlanej. Do niedawna budowanie bez pozwolenia, było procederem nagminnym,...
Regulamin nadawania uprawnień budowlanych. Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych...
Prawo budowlane. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21...
Czy architekt to przedsiębiorca ?. „Być architektem” znaczy pracować jako urzędnik w administracji...
Artyści i finansiści. Historia jest prawie zawsze taka sama. Pięciu studentów...
Projektować i budować. Od projektu do realizacji - rozmowa ze Stefanem...
215 000 kary. Samorząd Architektów naruszył prawo wprowadzając do Zasad Etyki...
Polska otwarta na architektów z Europy. Architekci, urbaniści oraz inżynierzy budownictwa z UE będą...
Nowe procedury. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowelizację ustawy o planowaniu i...
Prawo budowlane. Prawo budowlane Prawo budowlane z dnia 7 lipca...
Warunki techniczne (budynki). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim...
Prawo autorskie. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ...
Generatywna optymalizacja i problem nasłonecznienia. Poniższy tekst jest pierwszym z serii dotyczących tzw....

R E K L A M A

Region:
  Status zawodowy:
  Adres e-mail:
 

R E K L A M A


Przestrzeń złapana w sieci | Wizytówki firm | Redakcja | Reklama | Film | Konkursy SZA | Webinaria architektoniczne | Polityka cookies | Polityka prwatności | Kontakt