www.sztuka-architektury.pl       ustaw jako startową       dodaj do ulubionych      

 

szukaj w serwisie:


Czy architekt to przedsiębiorca ?

 
„Być architektem” znaczy pracować jako urzędnik w administracji publicznej, jako pracownik biura projektowego lub jako „wolny” architekt. W ostatnim przypadku oznacza to pracę jako przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników, musi zdobywać zlecenia i je przemieniać w zysk. Ciężko jest być przy tym zarazem architektem i przedsiębiorcą w systemie gospodarczym, który wyżej premiuje proste i bezpieczne pomnażanie pieniędzy niż wyrafinowane idee. Nic nie pomoże tu jednak odżegnywanie się od roli przedsiębiorcy. Ważniejsza jest odpowiedź na pytanie, jak architekci jako przedsiębiorcy są włączeni w system gospodarczy i jak w praktyce sprawdzają się w tej roli. Jest to więc też odpowiedż na pytanie „kim dzisiaj jest przedsiębiorca”.

Zmiana tradycyjnych wartości
System gospodarczy znajduje się w tej chwili w trakcie znacznych przemian. Od gospodarki typu agrarnego przeszedł przez gospodarkę typu produkcyjnego i usługowego, a dzisiaj zmienia się w gospodarkę opartą na innowacyjności. Tradycyjna teoria gospodarki nie dysponuje w tej chwili jeszcze odpowiednimi pojęciami do opisu tych powstających, nowych procesów tworzenia wartości, w których idee, wiedza i zdolność do komunikacji staną się istotnym czynnikiem ekonomicznym. Są to wartości, które przez wykorzystanie nie degradują się, lecz odwrotnie, pomnażają. Tradycyjne czynniki, jak czas czy miejsce pracy tracą więc na znaczeniu jako wyznaczniki wartości. Małe i średnie przedsiębiorstwa są tutaj często szybsze i bardziej elastyczne niż te wielkie.Rynek pokazuje to na przykładzie gospodarki internetowej. Wcześniej maszyny, urządzenia i nieruchomości decydowały o wartości firmy. Dzisiaj wartość tą tworzy w 95 procentach zdolność do zarządzania informacją, potencjałem wiedzy i nowymi ideami.

Ekonologia – nowy łańcuch wartości
Narzędzi intelektualnych do opisu nowego łańcucha wartości można szukać na styku ekonomii i ekologii. W sensie ekologicznym każdy organizm pobiera ze swego otoczenia energię, przetwarza ją , oddaje z powrotem, a nadwyżkę zachowuje jako rezerwę. W przypadku łańcucha pokarmowego jest to łatwe do udowodnienia, przy czym „rezerwa” oznacza często tłuszczyk wokół bioder. Każda istota żyjąca, każda roślina musi troszczyć się o swój bilans energetyczny i podejmuje wymianę z wszystkimi innymi istotami żywymi w swoim środowisku.
Podobnie sprawy mają się z systemem gospodarczym. Pomiędzy przedsiębiorstwami dokonuje się wymiana towarów, usług i idei. „Bilans energetyczny” każdego przedsiębiorstwa musi być przy tym ostatecznie pozytywny. „Tłuszczyk wokół bioder” jest tu określany jako rezerwa środków produkcji. Podmiot X wytwarza wartość W1 dla podmiotu Y i w zamian otrzymuje wartość W2. Wymiana pracy nie musi się przy tym odbywać tylko pomiędzy dwoma stronami uczestniczącymi, może dokonać się także pośrednio. A więc podmiot X otrzymuje część swojego strumienia zwrotnego poprzez podmiot Z.

Pojęcie „Ekonologii” zakłada przy tym, że można dokonać swoistej synergii systemu ekonomicznego i ekologicznego. Pojawia się przy tym szeroka płaszczyzna ciekawych analogii. Dla obu typów obiektu – zarówno przedsiębiorstwa, jak i organizmu, musi obowiązywać zasada, że na dłuzszą metę W2 musi być większa lub równa W1. Innymi słowy – bilans energetyczny przedsiębiorstwa musi być na dłuższą metę pozytywny, by przedsiębiorstwo utrzymało się w działaniu, a nawet więcej – by mogło tworzyć rezerwy.

Kazda umowa składa się, więc w tym sensie z ustalenia, że X oddaje jakąś wartość Y, a Y oddaje ją dla X. Dla systemu ekonologicznego obowiązuje przy tym zasada połączenia. Każdy element musi mieć, co najmniej wejście i wyjście. Wszystkie są połączone bezpośrednio lub pośrednio.

Działanie, energia i szybkość to są najprostsze mierniki wymiany wartości między podmiotami na rynku. Wymiana powinna odbywać się na zasadzie ekwiwalencji. Jeżeli dochodzi do zachwiania równowagi, to dochodzi też do przegrzania lub przechłodzenia. W przypadku ludzkiego ciała te zakłócenia skutkują chorobami. W medycynie chińskiej takie proste opozycje, jak ciepło - zimno, sucho – mokro,są brane pod uwagę w procesie leczenia.

Podstawą systemu gospodarczego będzie w najbliższej przyszłości wymiana idei. Produkcja towarów i usług będzie schodziła na boczny tor.

Podmiot X wynajduje i rozwija dla podmiotu Y jakąś ideę i otrzymuje za to odpowiednią wartość. Oprócz przepływu kapitału odbywa się więc przepływ idei. Zarządzanie wiedzą odgrywać więc będzie coraz większą rolę w systemie gospodarczym.

Tutaj można też szukać szansy dla architektów jako przedsiębiorców. Architekci to ludzie z pomysłami. Wyobraźnia i pomysły będą w przyszłości odgrywały coraz większą rolę w gospodarce. A więc także architekci jako przedsiębiorcy mogą liczyć na lepszą przyszłość.

Krzysztof SołoduchaKomentarze:
» architekt-przedsiebiorca
» otóż to
Dodaj komentarz do artykułu »

 Zawód architekt – czas na nowoczesność. Niedostosowane do dzisiejszych realiów, staromodne, cechowe myślenie o...
Izba Architektów o regulacji zawodowej. Izba Architektów RP również uważa obecną reglamentację zawodową...
Zielone budownictwo wobec barier prawnych. Od 9 lipca 2013 r. każdy wybudowany budynek...
Prawo w architekturze. Od 9 lipca 2013 r. każdy wybudowany budynek...
Lokale socjalne. Brak odpowiedniego zaplecza lokalowego spycha na margines życia...
Inteligentni i wrażliwi. Psychologowie uważają, że za sukcesy życiowe odpowiada w...
Czekanie na szczęście. Wiele biur uważa, że akwizycja nowych klientów jest...
Prowadzenie współpracowników. Kiedy pyta się kierownictwo biura o prowadzenie współpracowników,...
Co to jest QMS?. Z pracą wysokiej jakości mamy do czynienia wtedy,...
Fabryka projektów. Fabryka projektów Jak funkcjonuje pracownia Fostera? - To...
Prawo do poprawki. 11 lipca 2003 roku weszły w życie nowe...
Inspektor odpowiada. Absurdalne absurdy Polemika. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego nie zgadza...
Weryfikacja uprawnień. Procedury weryfikacji polskich uprawnień za granicą ustalane są...
Regulacje dotyczące samowoli budowlanej. Do niedawna budowanie bez pozwolenia, było procederem nagminnym,...
Regulamin nadawania uprawnień budowlanych. Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych...
Prawo budowlane. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21...
Czy architekt to przedsiębiorca ?. „Być architektem” znaczy pracować jako urzędnik w administracji...
Artyści i finansiści. Historia jest prawie zawsze taka sama. Pięciu studentów...
Projektować i budować. Od projektu do realizacji - rozmowa ze Stefanem...
215 000 kary. Samorząd Architektów naruszył prawo wprowadzając do Zasad Etyki...
Polska otwarta na architektów z Europy. Architekci, urbaniści oraz inżynierzy budownictwa z UE będą...
Nowe procedury. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowelizację ustawy o planowaniu i...
Prawo budowlane. Prawo budowlane Prawo budowlane z dnia 7 lipca...
Warunki techniczne (budynki). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim...
Prawo autorskie. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ...
Generatywna optymalizacja i problem nasłonecznienia. Poniższy tekst jest pierwszym z serii dotyczących tzw....

R E K L A M A

Region:
  Status zawodowy:
  Adres e-mail:
 

R E K L A M A


Przestrzeń złapana w sieci | Wizytówki firm | Redakcja | Reklama | Film | Konkursy SZA | Webinaria architektoniczne | Polityka cookies | Polityka prwatności | Kontakt